Lucidní snílek Camille Flammarion

Dnes by slavil své 180 narozeniny Camille Flammarion, francouzský přírodovědec, spisovatel, astronom a autor překrásné dřevorytiny, kterou můžete vidět v titulku tohoto příspěvku. Jak je z obrázku patrné, Cammile byl bezesporu také lucidním snílkem.

Nicolas Camille Flammarion se narodil 26. února 1842  a zemřel 3. června 1925. Byl bratrem Ernesta Flammariona, zakladatele nakladatelství Groupe Flammarion. V roce 1858 se stal zakladatelem a prvním prezidentem Société astronomique de France, která měla původně vlastní nezávislý časopis BSAF (Bulletin de la Société astronomique de France). Jako mladý muž byl Flammarion vystaven dvěma významným společenským hnutím v západním světě: myšlenkám a idejím Darwina a Lamarcka a rostoucí popularitě spiritismu, kdy se po celé Evropě objevovaly spiritistické církve a organizace. Byl popisován jako "astronom, mystik a vypravěč", který byl "posedlý životem po smrti a na jiných světech.

Flammarion byl ovlivněn Jeanem Reynaudem a jeho knihou Terre et ciel, která popisovala náboženský systém založený na stěhování duší, o němž se domníval, že je slučitelný jak s křesťanstvím, tak s pluralismem. Byl přesvědčen, že duše po fyzické smrti přecházejí z planety na planetu a při každém novém vtělení se postupně zlepšují. V roce 1862 vydal svou první knihu The Plurality of Inhabited Worlds (Pluralita obydlených světů) a ještě téhož roku byl propuštěn ze svého místa na pařížské hvězdárně. 

V knihách Skutečné a imaginární světy (1864) a Lumen (1887) Flammarion popisuje řadu exotických druhů, včetně vnímajících rostlin, které kombinují procesy trávení a dýchání. Tuto víru v mimozemský život Flammarion spojil s náboženským přesvědčením, které nevycházelo z katolické víry, na níž byl vychován, ale ze spisů Jeana Reynauda a jejich důrazu na stěhování duší. Člověka považoval za obyvatele nebe, jiných světů, ateliérů lidské práce, škol, kde se expandující duše postupně učí a rozvíjí, osvojuje si postupně poznání, k němuž směřují její aspirace, a blíží se tak stále více k cíli svého osudu.

Jeho psychologické studie ovlivnily i některé jeho vědeckofantastické romány, kde psal o své víře v kosmickou verzi metempsychózy. V románu Lumen se lidská postava setkává s duší mimozemšťana, který je schopen překonat vesmír rychleji než světlo a který se převtělil do mnoha různých světů, z nichž každý má svou vlastní galerii organismů a jejich evoluční historii. Jinak se jeho psaní o jiných světech poměrně přesně drželo tehdejších představ evoluční teorie a astronomie. Mimo jiné se domníval, že všechny planety prošly víceméně stejnými vývojovými stádii, ale různou rychlostí v závislosti na jejich velikosti.

Je zajímavé, že do okruhu jeho přátel patřil i slavný český malíř Alfons Mucha. Jak můžete vidět níže, neodolala jsem a obrázek jsem vymalovala akvarelovými pastelkami. 

 

 

© Markéta Jurištová 2022