Smlouva s Matkou Přírodou

I když mohu jen hádat co, nebo kdo je Průvodce a v jakém prostředí se vlastně v lucidních snech pohybuji (může to být kolektivní nevědomí, které předpokládá Jung, nebo jak soudí pan profesor Nakonečný - astrální projekce), signály, či informace z tohoto prostoru neberu na lehkou váhu. Tento článek je zamyšlením nad dvěma vzkazy, které mi byly doručeny.

"Víš, ten Green Day (Deal ?!) je to jinak, jde o něco jiného, pokazili to. Prostě to totálně pokazili, je to špatně.”  https://www.bilakniha.cz/Lucidni-sen-Kamaradka-a-Green-day

" K mému překvapení jsem nebyla sama, která o osudu Titaniku věděla. Více lidí dělalo v podstatě to stejné co já. Pobíhali okolo a přemlouvali posádku, abychom se vrátili, nebo aby loď ukotvili. Jeden ze strojníků dokonce věděl kolik lodi zbývá dní do potopení, ale vysvětloval mi, že není možné jen tak zastavit, nebo změnit trasu. Říkal, že majitelé lodi v tom mají spoustu peněz a nedovolí to. Uvědomovala jsem si kolik lidských osudů potopení Titanicu postihne, že i celá společnost bude tak nějak jiná, ale nešlo tomu zabránit." https://www.bilakniha.cz/Lucidni%20-%20sen%20-%20Vesmirny-%20Titanic-%20a-%20tanecni-%20sal

 

Smlouva

 

Myslím si, že my lidé máme s Přírodou takovou nepsanou, ale velice důležitou smlouvu. Dostali jsme možnost mít výjimečné postavení v potravním řetězci výměnou za příslib ochrany života a jeho šíření. Náš úkol je prostý, nenechat zaniknout život. Cílem je vyvinout takové technologie, abychom dokázali v případě potřeby přesunout sebe a ostatní živé organismy na jiné planety (protože naše planeta Země jednou zanikne) a pochopit, jak vesmír kolem nás funguje, aby mohl život existovat dál i ve změněných podmínkách. Dost možná, že toto poselství si lidé od pradávna předávají pomocí vyprávění o Potopě. Tato báje existuje v mnoha kulturách napříč celou zeměkoulí. Scénář je vždy velmi podobný - hrozí zničení světa a je nutné použít dopravní prostředek vyrobený pomocí existující technologie, na něm přesídlí několik párů lidí i se zvířaty a tím je nejen lidský rod zachráněn, život pokračuje dál.

Příroda to vymyslela celkem dobře, staví nás do náročných situací a chce po nás jediné, přizpůsobit se a tím se učit. Máme se naučit žít a prospívat v takových podmínkách, které jsou nám předkládány. Vyvíjet postupy a technologie, které nám umožní minimalizovat ztráty a pomohou zajistit život, tak abychom se mohli dále vzdělávat a pochopit, jak vše kolem nás funguje. Mít dostatek potravy a času na učení a tvoření, ne na pouhé přežívání. Každá obtížná situace, každá změna podmínek je výzvou a šancí, kterou musíme jako lidstvo využít pro další rozvoj. Opakovaná změna klimatu je jednou z těchto zkoušek. Naším úkolem je, dle smlouvy s Matkou Přírodou, přizpůsobit se novým podmínkám a tím se posunout dál. Máme vyvinout a použít technologie, které nám umožní komfortně existovat a přitom i ochránit přírodu okolo. Stavět třeba města plující v oceánu a naučit se, jak žít s mořem v harmonii. Řešit skutečné problémy, které člověk oceánům způsobil a způsobuje, jako je nadměrný rybolov, nebo znečištění odpadem a plasty. Možná si pamatujete z Bílé Knihy vzkaz Průvodce, že oceán je největší bohatství, které na planetě máme. Pevninu bychom měli obývat tak, aby ani měnící se podnebí nebylo hrozbou. Je potřeba toho ještě tolik vymyslet a realizovat! Nové a lepší technologie v zemědělství (např. pro efektivnější hospodaření s vodou, s lesy a půdou), stavebnictví (např. domy odolávající jak tornádu tak i záplavám) nebo energetice (mix zdrojů energie s využitím již stávajících, nebo třeba i ostrovní systémy, energeticky soběstačné domy, ale také nové technologie - např. vodíkové baterie, termonukleární fůze) a mnoho dalších věcí. Neříkáme náhodou tomuto procesu přizpůsobování a zdokonalování evoluce?

Nebyl jednoznačně prokázán zásadní vliv CO2 na podnebí, nedokážeme ani jednoznačně určit, které všechny faktory do tohoto složitého komplexního a dynamického procesu zasahují. Ne, mezi vědci nepanuje v této otázce shoda, jak se nás snaží přesvědčit oficiální propaganda. Tento názor razí jen skupina vědců napojená na gigantickou finanční a mediální mašinerii, která naprosto bezohledně sama sebe povýšila na jakousi neomylnou elitu. Je to vlastně takový Titanik, pyšný, luxusní, se snoby a honorací na horní palubě. Snaha o ovlivňování klimatu pomocí programů jako je Green Deal, způsobí s největší pravděpodobností pouze jednu změnu, a tou budou obrovské existenční problémy mnoha obyčejných, pracujících lidí a celých rodin. Přitom právě oni by se měli výrazně podílet na dalším nezbytném technologickém rozvoji. Pokud budou programy jako Green Deal realizovány, sníží se potenciál  vypořádat se s klimatickou (nebo jakoukoliv jinou) změnou na minimum. Nebudou totiž zdroje,finační i lidské, na technologický vývoj a realizaci opatření, které pomohou přizpůsobit se a žít dál. Pokud vůbec přežijeme, vrátíme se o desítky let vývoje zpět.

Nemohu si pomoci, ale domnívám se, že při současné úrovni znalostí o fungování světa, je předpoklad, že klima se mění v důsledku lidské činnosti produkcí CO2, nebezpečným bludem. Boj s klimatickou změnou je totiž boj s Matkou Přírodou a celým Vesmírem, je to zbytečný a kontraproduktivní boj, který vedeme sami proti sobě.

© Markéta Jurištová 2021